The Best Fluffy Pancakes recipe you will fall in love with. Full of tips and tricks to help you make the best pancakes.

Investicija v energetsko sanacijo gostilne Kozel

Glavni cilj/namen operacije:

Povečanje energetske in snovne učinkovitosti objekta

Podjetje Gostišče in prenočišča, Slavko Kozel s. p., je na javnem razpisu »Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti« uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt operacije »Energetska sanacija Gostišča in prenočišča Kozel«.

V gostilni Kozel so bili izvedeni sledeči ukrepi energetske in snovne učinkovitosti:

  • dodatno toplotno je bil izoliran zunanji ovoj stavbe, 
  • zamenjala se je streha nad nastanitvenim delom objekta in izvedla toplotna izolacija nastanitvenega dela strehe,
  • zamenjalo se je dotrajano stavbno pohištvo: na novejših okvirjih se je zamenjala zasteklitev s sodobno tro-slojno zasteklitvijo,
  • zamenjala se je dotrajana toplotna črpalka zemlja-voda s sodobno toplotno črpalko zemlja-voda,
  • grelna telesa so se opremila s termostatskimi ventili in termostatskimi glavami,
  • izvedel se je prehod na LED razsvetljavo in avtomatski prižig svetil,
  • popolnoma so se obnovile sanitarije za goste v gostinskem delu,
  • vgrajene so bile varčne vodne armature in izvedeni drugi ukrepi varčevanja s pitno vodo v gostinskem in nastanitvenem delu,
  • izvedel se je nakup opreme in uvedeni ukrepi na področju zmanjšanja količine in ločevanja odpadkov. 

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 je cilj javnega razpisa prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike Slovenije: www.eu-skladi.si

Evropski sklad za regionalni razvoj logo
Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo